5 Die nabij en verre van u zijn, zullen u bespotten, gij onreine van naam en vol van onrust!