7 En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden mede genomen hebben.