16 Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias.