17 E era a casa, isto é, o templo fronteiro ao oráculo, de quarenta côvados de comprido.