28 aos de Aroer, aos de Sifmote, e aos de Estemoa;