30 Benaías, o piratonita; Hidai, das torrentes de Gaás;