3 João 1:14

14 Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. [ (III John 1:15) Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nominalmente. ]
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice