18 Ao fazeres as tábuas para o tabernáculo, farás vinte delas para o lado meridional.