12 Tu a comerás como bolos de cevada, e � vista deles a assarás sobre o excremento humano.