3 E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei.