16 e contra todos os navios de Társis, e contra toda a nau vistosa.