19 A terra está de todo quebrantada, a terra está de todo fendida, a terra está de todo abalada.