29 E lera Sofonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta.