24 e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros,