24 Saberás que a tua tenda está em paz; visitarás o teu rebanho, e nada te faltará.