44 Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.