30 E da tribo de Aser, Misal e seus arrabaldes, Abdom e seus arrabaldes,