39 e dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes,