17 para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: