20 Pode acaso associar-se contigo o trono de iniqüidade, que forja o mal tendo a lei por pretexto?