1 Corintios 15:51

51 He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados