Colosenses 2:21

21 no manipules, ni gustes, ni toques