Mateo 12:16

16 Y les advirtió que no revelaran quién era El;