Mateo 23:38

38 He aquí, vuestra casa se os deja desierta