Ezra 10:31

31 Of the family of Harim: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,