2 Chronicles 11:6

6 He built up Bethlehem, Etam, Tekoa,