Ezra 10:30

30 Pahath-moab's descendants: Adna, Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, Binnui, and Manasseh;