Chūāijíjì 10:10

10 Fǎlǎo duì tāmen shuō , wǒ róng nǐmen hé nǐmen fùrén háizi qù de shíhou , Yēhéhuá yǔ nǐmen tóng zaì ba , nǐmen yào jǐnshèn , yīnwei yǒu huò zaì nǐmen yǎnqián ( huò zuò nǐmen cún zhe è yì ) ,