Chūāijíjì 10:9

9 Móxī shuō , wǒmen yào hé wǒmen lǎo de shǎo de , érzi nǚér tóng qù , qiĕ bǎ yáng qún niú qún yītóng daì qù , yīnwei wǒmen wù yào xiàng Yēhéhuá shǒu jié .