Chūāijíjì 12:16

16 Tóu yī rì nǐmen dàng yǒu shèng huì , dì qī rì yĕ dàng yǒu shèng huì . zhè liǎng rì zhī neì , chúle yùbeì gèrén suǒ yào chī de yǐwaì , wúlùn hé gōng dōu bùkĕ zuò .