Chūāijíjì 12:48

48 Ruò yǒu waìrén jìjū zaì nǐmen zhōngjiān , yuàn xiàng Yēhéhuá shǒu Yúyuèjié , tā suǒyǒude nánzǐ wù yào shòu gēlǐ , ránhòu cái róng tā qián lái zūnshǒu , tā yĕ jiù xiàng bĕn dì rén yíyàng , dàn wèi shòu gēlǐ de , dōu bùkĕ chī zhè yánggāo .