Chūāijíjì 13:15

15 Nàshí fǎlǎo jīhū bùróng wǒmen qù , Yēhéhuá jiù bǎ Āijí dì suǒ yǒu tóushēng de , wúlùn shì rén shì shēngchù , dōu shā le . yīncǐ , wǒ bǎ yīqiè tóushēng de gōng shēngchù xiàn gĕi Yēhéhuá wèi jì , dàn jiàng tóushēng de érzi dōu shú chūlai .