Chūāijíjì 14:12

12 Wǒmen zaì Āijí qǐ méiyǒu duì nǐ shuō guò , búyào jiǎorǎo wǒmen , róng wǒmen fúshì Āijí rén ma , yīnwei fúshì Āijí rén bǐ sǐ zaì kuàngyĕ hái hǎo .