Chūāijíjì 14:2

2 Nǐ fēnfu Yǐsèliè rén zhuǎn huí , ān yíng zaì Bǐhāxīlù qián , Mìduó hé hǎi de zhōngjiān , duì zhe Bālìxǐfēn , kàojìn hǎi bian ān yíng .