Chūāijíjì 14:9

9 Āijí rén zhuīgǎn tāmen , fǎlǎo yīqiè de mǎ pǐ , chēliàng , mǎ bīng , yǔ jūn bīng jiù zaì hǎi bian shàng , kàojìn Bǐhāxīlù , duì zhe Bālìxǐfēn , zaì tāmen ān yíng de dìfang zhuī shàng le .