Chūāijíjì 16:1

1 Yǐsèliè quánhuì zhòng cóng Yǐlín qǐ xíng , zaì chū Āijí hòu dì èr gè yuè shí wǔ rì dào le Yǐlín hé Xīnǎi zhōngjiān , Xùn de kuàngyĕ .