Chūāijíjì 16:15

15 Yǐsèliè rén kànjian , bù zhīdào shì shénme , jiù bǐcǐ duì wèn shuō , zhè shì shénme ne . Móxī duì tāmen shuō , zhè jiù shì Yēhéhuá gĕi nǐmen chī de shíwù .