Chūāijíjì 16:16

16 Yēhéhuá suǒ fēnfu de shì zhèyàng , nǐmen yào àn zhe gèrén de fànliàng , wèi zhàngpéng lǐ de rén , àn zhe rén shǔ shōu qǐlai , gè ná yī éméiĕr .