Chūāijíjì 17:12

12 Dàn Móxī de shǒu fā chén , tāmen jiù bān shítou lái , fàng zaì tā yǐxià , tā jiù zuò zaì shàngmian . Yàlún yǔ Hùĕr fú zhe tāde shǒu , yī gè zaì zhèbiān , yī gè zaì nàbiān , tāde shǒu jiù wĕn zhù , zhídào rìluò de shíhou .