Chūāijíjì 17:2

2 Suǒyǐ yǔ Móxī zhēng nào , shuō , gĕi wǒmen shuǐ hē ba . Móxī duì tāmen shuō , nǐmen wèishénme yǔ wǒ zhēng nào , wèishénme shìtan Yēhéhuá ne .