Chūāijíjì 17:9

9 Móxī duì Yuēshūyà shuō , nǐ wèi wǒmen xuǎn chū rén lái , chū qù hé Yàmǎlì rén zhēng zhàn . míngtiān wǒ shǒu lǐ yào ná zhe shén de zhàng , zhàn zaì shāndǐng shàng .