Chūāijíjì 18:23

23 Nǐ ruò zhèyàng xíng , shén yĕ zhèyàng fēnfu nǐ , nǐ jiù néng shòu de zhù , zhè bǎixìng yĕ dōu píng píngān ān guī huí tāmende zhù chǔ .