Chūāijíjì 2:5

5 Fǎlǎo de nǚér lái dào hé bian xǐzǎo , tāde shǐnǚ men zaì hé bian xíng zǒu . tā kànjian xiāngzi zaì lú dí zhōng , jiù dǎfa yī gè bìnǚ ná lái .