Chūāijíjì 21:8

8 Zhǔrén xuǎn déng tā guī zìjǐ , ruò bù xǐhuan tā , jiù yào xǔ tā shú shēn , zhǔrén jìrán yòng guǐzhà daì tā , jiù méiyǒu quánbǐng maì gĕi waìbāngrén .