Chūāijíjì 24:3

3 Móxī xià shān , jiàng Yēhéhuá de mìnglìng diǎnzhāng dōu shùshuō yǔ bǎixìng tīng . zhòng bǎixìng qí shēng shuō , Yēhéhuá suǒ fēnfu de , wǒmen dōu bì zūnxíng .