Chūāijíjì 26:37

37 Yào yòng zàojiá mù wéi liánzi zuò wǔ gēn zhùzi , yòng jīnzi bāoguǒ . zhùzi shàng dàng yǒu jīn gōu , yòu yào wèi zhùzi yòng tóng zhùzào wǔ gè daì mǎo de zuò .