Chūāijíjì 28:1

1 Nǐ yào cóng Yǐsèliè rén zhōng , shǐ nǐde gēge Yàlún hé tāde érzi Nádā , Yàbǐhù , YǐlìYàsā , Yǐtāmǎ yītóng jiù jìn nǐ , gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn .