Chūāijíjì 28:11

11 Yào yòng kè bǎoshí de shǒngōng , fǎngfú kè túshū , àn zhe Yǐsèliè érzi de míngzi , kè zhè liǎng kuaì bǎoshí , yào xiāng zaì jīn caó shàng .