Chūāijíjì 28:3

3 Yòu yào fēnfu yīqiè xīn zhōng yǒu zhìhuì de , jiù shì wǒ yòng zhìhuì de líng suǒ chōngmǎn de , gĕi Yàlún zuò yīfu , shǐ tā fēnbié wèi shèng , kĕyǐ gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn .