Chūāijíjì 28:4

4 Suǒ yào zuò de jiù shì xiōngpái , Yǐfúdé , waì paó , zásè de neì paó , guānmiǎn , yàodaì , shǐ nǐ gēge Yàlún hé tā érzi chuān zhè shèng fú , kĕyǐ gĕi wǒ gòng jìsī de zhífèn .